Dodaj ogłoszenie +
Jesteś tutaj: Homer.plRegulamin
reklama
Regulamin

Regulamin

Wpisując swoje dane do zasobów giełdy nieruchomości Homer oświadczasz, iż zapoznałeś się z poniższym regulaminem i będziesz go przestrzegał. Jednocześnie wyrażasz zgodę na publikowanie ich w Internecie.
Zamieszczając swoje dane osobowe zgadzasz się na ich przetwarzanie przez Homer. Dane wpisane do formularza zostaną użyte w ogłoszeniu publikowanym przez Homer i będą udostępniane we wszystkich serwisach ogłoszeniowych, do których zostanie wysłane ogłoszenie, jednak tylko wówczas, gdy wymagają tego te serwisy.
Giełda Homer przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie właścicielowi domeny Homer - firmie Solutio sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody właściciela.

Homer zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia w wypadku, gdy treść informacji przekazanych w ogłoszeniu lub w postaci zdjęć i grafiki jest niezgodna z prawem lub w jakikolwiek sposób narusza ogólnie przyjęte zasady komunikacji w Internecie. 

Homer zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń dodanych przez agencje nieruchomości występującą jako użytkownik indywidualny. Użytkownicy indywidualni mają możliwość dodania tylko jednego ogłoszenia w ramach swojego konta.

Ogłoszenia naruszające tę zasadę nie będą publikowane.

Homer nie ponosi odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym informacji zawartych w ogłoszeniach naszych klientów i wyklucza się z uczestnictwa w jakimkolwiek sporze pomiędzy nadawcą ogłoszenia i szukającymi nieruchomości.

Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika giełdy nieruchomości Homer. Rezerwujemy sobie prawo do niewykonania usługi publikacji ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem, oraz modyfikowania niniejszego regulaminu.

 

 

-----------------------

 

„Solutio” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Sławęcińska 14, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000248974, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 118-182-43-13, REGON 140382065, kapitał zakładowy 50000 PLN, 50 udziałów po 1000 PLN.

© Copyright by Solutio