Dodaj ogłoszenie +
Jesteś tutaj: Homer.plOchrona danych
reklama
Ochrona danych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) . Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Solutio sp. z o. o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
 
-------------------------
„Solutio” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Sławęcińska 14, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000248974, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 118-182-43-13, REGON 140382065, kapitał zakładowy 50000 PLN, 50 udziałów po 1000 PLN.

© Copyright by Solutio